Digniinta Meerkuriga

Digniin: Laambadaha fluorescent waxaa ku jira MERCURY. Nidaamyada maaraynta badbaadada leh, tillaabooyinka la qaadayo haddii ay dhacdo jebin shil ah, iyo ikhtiyaarrada qashinka iyo dib-u-warshadaynta; fadlan riix halkan. Tuur ama dib u warshadayn si waafaqsan sharciyada khuseeya

Meerkuriga meerkuri
Ma jiro meerkuri qashinka
Dib u warshadaynta meerkuriga